You are currently viewing 3 ELEMENTY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

3 ELEMENTY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Komunikacja rozumiana jako sztuka porozumiewania się jest warunkiem sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i karierze zawodowej. Zanim jednak zbudujemy trwałą relację z otoczeniem, musimy nauczyć się komunikować z samym sobą. Niezależnie od tego, czy mówimy do jednej osoby, przemawiamy do wielu, czy rozmawiamy ze sobą, w efektywnej komunikacji biorą udział 3 elementy: emocje, intelekt i działanie.

W każdej sferze naszego życia porozumiewamy się ze światem. Chcemy, by rozumiano nas w domu i słuchano w pracy. Od umiejętności skutecznego komunikowania się zależy nasze szczęście rodzinne, osobiste spełnienie i sukces biznesowy.

Jeśli chcemy być rozumiani, musimy wzbudzić zaufanie w odbiorcach. Wejść w ich świat i wpłynąć na myśli, uczucia, przekonania, wiarę oraz działania. Tylko tak zostaniemy zapamiętani, a nasz komunikat przyniesie rezultaty.

Wpływ na skuteczność komunikowania mają:
• myśli, czyli treść przekazu – to, co komunikujesz, a umysł odbiorcy odbiera na poziomie intelektu,
• emocje, czyli sposób komunikacji i nastawianie do drugiej osoby – to, w jaki sposób wpływasz na emocje odbiorcy oraz jakich środków, sposobów i technik używasz do przekazania komunikatu,
• działanie, czyli twoja umiejętność pozyskania informacji zwrotnej – to, czy potrafisz wywołać reakcję w drugim człowieku.

Gdy wszystkie trzy są obecne, z przekazu emanują przekonanie i pasja, a my jawimy się jako osoby godne zaufania. Nasi słuchacze nie zawsze będą pamiętali, co do nich mówiliśmy, ale na długo pozostanie w ich pamięci wspomnienie emocji, które towarzyszyły im podczas wystąpienia. Ważne, by były to pozytywne emocje.
Teraz już wiesz, co decyduje o skutecznej komunikacji z otoczeniem. A co, jeśli w Twoim najbliższym otoczeniu panuje komunikacyjny chaos? O tym już w następnym artykule!