You are currently viewing 3 KROKI DO ŻYCIA BEZ BARIER KOMUNIKACYJNYCH

3 KROKI DO ŻYCIA BEZ BARIER KOMUNIKACYJNYCH

Komunikacja pozbawiona barier jest przyjemniejsza, klarowniejsza i skuteczniejsza. Przez bariery komunikacyjne kłócimy się z bliskimi, nie możemy dogadać się ze swoimi współpracownikami i oddalamy się od postawionych sobie celów. Dlatego właśnie bardzo ważne jest zlikwidowanie tego, co uniemożliwia nam swobodny przepływ informacji.

Jak tego dokonać? Oto 3 kroki, które umożliwią Ci komunikację bez barier:

1. Zlokalizuj przeszkody

Zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie, zastanów się nad miejscem, w którym leży problem. Zwróć uwagę na to, z jakimi barierami masz do czynienia, czy są to problemy wewnętrzne, czy zewnętrzne. Zewnętrzne to np.: hałas, awarie komunikatorów, brak zasięgu w telefonie. Natomiast wewnętrzne to: emocje, różnice językowe, osądzanie, uciekanie od cudzych problemów.

2. Skocz jak najwyżej

Kiedy masz już świadomość tego, na jakie przeszkody natrafiła Twoja komunikacja, weź głęboki wdech i skocz jak najwyżej. Zrób wszystko, by pokonać tę barierę. O ile czynniki zewnętrzne łatwo jest zlikwidować, o tyle z tymi wewnętrznymi jest trudniej. Dzięki różnym doświadczeniom życiowym poznałam kilka sposobów na pokonanie barier.

Emocje:

– Weź głęboki wdech i staraj się opanować złość. Pamiętaj o tym, że słowa raz wypowiedziane ciężko wymazać z czyjejś pamięci.

– Pójdź na krótki spacer, po którym wrócisz do tematu.

– Policz do 20.

Różnice językowe:

– Mów powoli i wyraźnie, używając podstawowego słownictwa.

– Używaj swojej mowy ciała.

– Uśmiechaj się ?

Osądzanie:

– Staraj się nie narzucać własnych opinii innym.

– Unikaj krytykowania i obrażania.

– Pamiętaj by nie oceniać, zanim kogoś nie poznasz.

Uciekanie od cudzych problemów:

– Angażuj się w każdą rozmowę.

– Staraj się pocieszać innych, używając określeń odmiennych od „wszystko będzie dobrze” i „poradzisz sobie”.

3. Ćwicz, ćwicz, ćwicz

Sportowcy, którzy biorą udział w biegach płotkarskich, pokonują każdą przeszkodę z ogromną łatwością. Wiesz dlaczego? Bo dużo ćwiczą! Ale przede wszystkim nie poddają się, gdy przewrócą nogą jeden z płotków. Pamiętaj o tym, kiedy się potkniesz. Następnie szybko się podnieś i pokonuj kolejne przeszkody, by dążyć do osiągania rekordowych wyników.

Kiedy przypominamy sobie chwilę, w której udało nam się pokonać przeszkodę, natychmiast czujemy pozytywny dreszcz przeszywający nasze Ciało, Umysł i Duszę. Jestem przekonana, że będą Ci towarzyszyły te same emocje, gdy zdecydujesz się pokonać bariery komunikacyjne.