JAK OSIĄGNĄĆ PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE?

Czym jest szczęście? W starożytności odpowiedzi na to pytanie poszukiwali filozofowie i wyznawcy wszystkich religii świata. Dziś na uczelniach wyższych powstają kursy budowania szczęścia, a w psychologii wyodrębnił się nurt

CZYTAJ DALEJ »

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ JAK LIDER?

Są przywódcy i ci co przewodzą. Efektywna komunikacja czyli sztuka porozumiewania się ze zrozumieniem jest jedną z podstawowych umiejętności prawdziwego lidera. Komunikacja rozumiana jako sztuka budowania więzi i relacji

CZYTAJ DALEJ »