3 ELEMENTY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Komunikacja rozumiana jako sztuka porozumiewania się jest warunkiem sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i karierze zawodowej. Zanim jednak zbudujemy trwałą relację z otoczeniem, musimy nauczyć się komunikować z samym

CZYTAJ DALEJ »

JAK POKONAĆ KOMUNIKACYJNY CHAOS?

Od właściwie zrozumianego komunikatu zależy wiele: czy wpłyniemy na naszego odbiorcę, czy odbiorca podejmie odpowiednie działanie i czy to działanie przyniesie spodziewane rezultaty. Szczególnie w dużych firmach właściwa komunikacja ma

CZYTAJ DALEJ »

JAK DOTRZEĆ DO SWOJEGO ODBIORCY?

W poprzednim artykule odpowiadałam na pytanie: „Dlaczego ludzie tak odmiennie reagują na różne wiadomości?”. Czemu każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość – np. dla jednych daleka podróż może kojarzyć się

CZYTAJ DALEJ »