You are currently viewing JAK SKUTECZNIE SIĘ POROZUMIEWAĆ? O KOMUNIKACJI PERSONALNEJ W PRAKTYCE

JAK SKUTECZNIE SIĘ POROZUMIEWAĆ? O KOMUNIKACJI PERSONALNEJ W PRAKTYCE

Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania i problemy, z którymi musimy się skonfrontować. Bardzo często to właśnie proces komunikacji z innymi osobami przynosi ich rozwiązania. Nasuwa się tu pytanie: w jaki sposób się komunikować, aby codzienność stała się dla nas łatwiejsza?

Wpływ komunikacji na nasze życie

Umiejętność skutecznej komunikacji nie jest zdolnością wrodzoną, a sztuką, której dzięki ciężkiej pracy możemy się nauczyć. Jest to bowiem umiejętność budowania unikatowych więzi i relacji, która nie polega jedynie na przekazywaniu informacji, a na wywoływaniu u rozmówcy bądź słuchacza konkretnych, zamierzonych wcześniej reakcji. Odnosi się to nie tylko do życia zawodowego i kontaktów ze współpracownikami, lecz także do życia prywatnego i naszych relacji ze znajomymi, partnerami lub dziećmi.

Powinieneś teraz zastanowić się, czy:

– zależy Ci na polepszeniu relacji zawodowych i rodzinnych?

– chciałbyś mieć wpływ na siebie samego, podejmowane przez siebie decyzje i ich realizację, poprzez dokonanie transformacji na poziomie myśli i emocji?

– nauczyć się umiejętnie prowadzić spory i przekonywać przeciwników do swoich racji?

Zagadnienie skutecznej komunikacji jest bardzo obszerne. Niewiele osób wie, że w jego skład wchodzi także także umiejętność czytania ludziom w myślach i znajomość tajników mowy ciała. Można je także odnieść do wystąpień publicznych, w których szczególną rolę odgrywa zdolność przezwyciężenia tremy i zarządzanie stresem, dzięki którym w profesjonalny sposób można wywierać pożądane wrażenie na swoich słuchaczy.

Pojęcia, które warto poznać

Aby w pełni skutecznie się komunikować należy sięgać do wiedzy z różnych dziedzin nauki. Terminem, który nie należy do najłatwiejszych, ale z całą pewnością jest znamienny dla omawianego zagadnienia jest system reprezentacyjny, który jest używany przez każdego z nas do kodowania i rozkodowywania odbieranych informacji. W tym aspekcie warto odnieść się do kanałów komunikacyjnychmodalności i submodalności.

Niezbędna dla Twojego dalszego rozwoju jest także wiedza na temat tego, że każdy z nas posiada inne mapy pojęciowe odnoszące się do tej samej rzeczywistości. Co więcej – to, jacy jesteśmy jest determinowane przez to, jakie punkty odniesienia przyjmujemy w naszym życiu.

Są to pojęcia specjalistyczne oraz skomplikowane, z tego względu chciałabym serdecznie zaprosić wszystkie osoby zainteresowane tematyką komunikacji interpersonalnej na moje szkolenie, które odbędzie się…., podczas którego omówię zagadnienia poruszane w tym artykule bardziej szczegółowo. Poruszę na nim także problematykę metaprogramówsystemu gorącego i chłodzącego, a także wielu innych zagadnień niezbędnych do pełnego opanowania sztuki komunikacji interpersonalnej.