Polityka prywatności serwisu www.magdalenamalicka.pl

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.magdalenamalicka.pl („Serwis”), którego dotyczy niniejszy dokument Polityki prywatności serwisu www.magdalenamalicka.pl („Polityka prywatności”) jest firma CMMM Coaching&Mentoring Magdalena Malicka („Firm”), z siedzibą w Warszawie 02-713, przy ul. Leszczyny 4/2, , posiadająca NIP : 949-113-64-22 oraz REGON 150320560 („Administrator”). Właściciel Serwisu kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników i osób zamawiających usługi świadczone przez Firmę, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu i osób zamawiających usługi świadczone przez Spółkę oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników Serwisu oraz osób zamawiających usługi świadczone przez Firmę, są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika oraz osób zamawiających usługi świadczone przez Firmę zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

  Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą
  elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@magdalenamalicka.pl
  lub drogą tradycyjną pisemną na adres korespondencyjny:
  CMMM Coaching&Mentoring Magdalena Malicka, ul.Leszczyny 4/2, 02-713 Warszawa

  Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu jest zainteresowany zamówieniem usług świadczonych przez Firmę, składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu zamówienia przez Administratora w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia na usługi szkoleniowe i coachnigu realizowane lub organizowane/współorganizowane przez Firmę, jak również w celu rozpatrywania ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Adres mailowy podany przez użytkownika w formularzu zamówienia może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem/uczestnikiem szkolenia w celu weryfikacji danych podanych przez użytkownika, jak również w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w serwisie jest Administrator. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia zamawiającego.
 4. W przypadku, jeśli użytkownik/zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
 5. Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:
  a) utrzymania sesji użytkownika;
  b) lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników;
  c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców;
  d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika;
  e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika.
  Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu. Jednocześnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu.
 6. W Serwisie, oprócz plików „cookies”, mogą być również zbierane, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” – w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 7. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O każdej zmianie Polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, złożenie zamówienia lub korzystanie z usług świadczonych przez Firmę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności.