Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez CMMM Coaching&Mentoring Magdalena Malicka

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera treści edukacyjne w zakresie tematycznym zgodnym z ofertą CMMM, informacje prasowe, informacje na temat warsztatów i szkoleń oferowanych prze CMMM itp.
  2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany co miesiąc oraz w momencie ważnych wydarzeń związanych z działalnością CMMM, drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz
  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a
  5. CMMM nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  6. CMMM ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.