You are currently viewing SPRAWDŹ, CZY POPEŁNIASZ TE BŁĘDY JAKO PRZEŁOŻONY

SPRAWDŹ, CZY POPEŁNIASZ TE BŁĘDY JAKO PRZEŁOŻONY

Z doświadczenia wiem, że największą zaletą i jednocześnie wadą może być lider zespołu. To jego decyzje i zachowanie najbardziej wpływają na realizację zadań oraz efektywność podejmowanych działań. Dobry kierownik, menager czy prezes są często fundamentami i motorami całej firmy, a nieodpowiednia osoba na takich stanowiskach stanowi prawdziwe przekleństwo dla pracowników.

Jak rozpoznać i wyeliminować najczęściej popełniane błędy?

Oto 3 największe wady osób na kierowniczych stanowiskach:

 

1.Dajesz wyłącznie negatywny feedback

Umiejętność komunikacji to jedna z najważniejszych i jednocześnie najbardziej niedocenianych kompetencji miękkich. W trakcie swojej kariery w międzynarodowej korporacji zauważyłam, że liderzy zespołów skupiają się wyłącznie na tzw. „kiju”, czyli negatywnym feedbacku. W przypadku jakiegokolwiek potknięcia, niedotrzymania terminu czy innego problemu z wykonaniem zadania lider natychmiast wyszukiwał winnych i często przy innych pracownikach wytykał popełnione błędy. Zwracał uwagę wyłącznie na nieudane rzeczy. Z kolei jeśli zadania były wykonywane terminowo, a projekty odnosiły sukcesy, to zespół nie słyszał pochwał W ten sposób pracownicy szybko stracili motywację i chęć do pracy. Zamiast skupić się na osiągnięciu coraz lepszych wyników, starali się ze wszystkich sił uniknąć problemów i odpowiedzialności. Jak łatwo się domyśleć, produktywność, efektywność i kreatywność takiego zespołu była niewielka.

Pamiętaj, aby dawać zrównoważony feedback – doceniać swoich pracowników, chwalić ich za postępy oraz krytykować w sposób konstruktywny. Nigdy nie krytykuj pracownika przy całym zespole – wstyd nigdy nie jest motywujący, a raz stracony szacunek trudno odzyskać.

 

2. Masz swoich faworytów

W każdej firmie pojawiają się z czasem sympatie i antypatie – to naturalna kolej rzeczy. Dopóki nie wpływa to na relacje w zespole i szybkość realizacji zadań, to jest to nie ma co do tego przeciwwskazań. Możesz dzięki temu skuteczniej delegować zadania do określonych osób, które doskonale ze sobą współpracują. Problem zaczyna się wtedy, jeśli osoba na kierowniczym stanowisku zaczyna w wyraźny sposób faworyzować jednego lub kilku pracowników. Psuje to atmosferę w pracy i zabija motywację pozostałych członków zespołu. Czują się niesprawiedliwie traktowani, niedoceniani i często ich negatywne emocje odbijają się na kontaktach z ulubieńcami lidera.

Jako kierownik możesz to robić zupełnie nieświadomie. Możliwe, że na potknięcie jednego pracownika przymykasz oko, czego nie zrobiłbyś w przypadku jego kolegi. Postaraj się obiektywnie spojrzeć na swoje relacje z zespołem lub zapytaj o opinię kogoś spoza danej grupy.

 

3. Uważasz się za nieomylnego

Posiadanie dużej wiedzy i odpowiednich kompetencji dało Ci kierownicze stanowisko, ale nie uczyniło Cię wszechwiedzącym. Pamiętaj o tym, odrzucając kolejne pomysły pracowników i gasząc ich kreatywność. Spotkałam w swojej karierze kilka osób, które każdą ideę choć trochę odbiegającą od ich własnej odbierali niemal jako atak na siebie. Jest to nieprofesjonalne, demotywujące zespół i blokujące możliwość rozwoju zarówno Twojego, jak i Twoich podwładnych. Doceniaj inwencję, kreatywność, dyskutuj i wspólnie rozwijaj wizje, nad którymi pracujecie. Na tym właśnie polega praca w zespole.

Wyeliminowanie tych 3 błędów wymaga uważności i obiektywności. Spójrz na siebie krytycznie i zobacz, co możesz zmienić, aby pracować ze swoim zespołem lepiej, szybciej i skuteczniej.