BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE MARKĄ OSOBISTĄ

poziom
prawo

Dlaczego?

Kształtowanie marki osobistej, kreowanie wizerunku osoby czy zarządzanie osobą lub firmą, jako marką polega przede wszystkim na wypracowaniu zespołu określonych cech. Marka osobista to obietnica unikalnych wartości, które możesz zaoferować.
Silna marka oznacza spójny wizerunek i mocną reputację. Chodzi o to, żeby twoi współpracownicy czy potencjalni klienci widzieli w tobie możliwość i szansę rozwiązania ich problemów. Wiarygodność i autentyczność to podstawowe wartości mocnej marki.
Aby budować mocną markę osobistą konieczne jest wzmocnienie poczucia własnej wartości. Badania nad psychologią sukcesu dowodzą, że 80% populacji na świecie boryka się z zaniżonym lub z brakiem poczucia własnej wartości. Warto poznać 3 filary, które ją tworzą, gdyż wewnętrzna pewność sprawia, że przejmujemy kontrolę nad własnym życiem, nadając mu kierunek i sens oraz jesteśmy wiarygodni oraz spójni na trzech poziomach: tego co ludzie wiedzą na nasz temat, tego co widzą i tego co czują w naszej obecności.

prawo

Po co?

linia-pion
Określisz misję, wizję, wartości i strategię swojej marki osobistej. 
Odkryjesz swój potencjał i sprawdzisz jak możesz go wykorzystać. 
Dowiesz się, czym jest spójność marki na trzech poziomach. 
Dowiesz się, jakie znaczenie ma wyznaczanie celów krótko i długoterminowych. 
Dowiesz się, czym jest wskaźnik sympatyczności i wskaźnik kompetencji. 
Dowiesz się, dlaczego warto doskonalić się w sztuce komunikacji. 
Poznasz wskazówki dotyczące wystąpień publicznych i zasady wywierania dobrego wrażenia. 
Dowiesz się, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. 
Poznasz 3 filary pewności siebie. 
Zaczniesz wierzyć we własne możliwości oraz nauczysz się pokonywać trudności z konsekwencją i pomimo lęków przed porażką. 
Nauczysz się rozpoznawać konflikt wartości i radzić sobie z nim. 
Dowiesz się, jakich narzędzi technicznych używać, aby budować swoją markę osobistą
prawo

Jak?

MARKA OSOBISTA

01
– koło marki osobistej: wizerunek – reputacja 
– spojność 
– samoświadomość – dźwignia w budowaniu marki i autentyczności 
– spójność ról życiowych (rozpoznawanie konfliktu wartości / interesów/wizji) 
– stan flow, czyli człowiek szczęśliwy i spełniony (poczucie flow a wiarygodność i spójność marki) 
– miarowanie celów i efektów vs osiąganie zakładanych rezultatów 
– komunikacja, jako jeden z podstawowych elementów budowania marki 
– publiczne przemawianie i autoprezentacja (pierwsze wrażenie) 
– struktura dobrej prezentacji – co powinna zawierać każda jej cześć oraz jakie znaczenie ma storytelling 
– radzenie sobie ze stresem 
– komunikacja marki – media społecznościowe i nie tylko

3 FILARY POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

02
– samoświadomość
– samoakceptacja 
– samodyscyplina w działaniu i w myśleniu 
– praca z ograniczającymi przekonaniami

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników