Holistyczna Akademia Przywództwa.
ELASTYCZNOŚĆ I ZAUFANIE.

Lider skuteczny w działaniu.

poziom
prawo

Dlaczego?

W odpowiedzi na rosnące wymagania współczesnego świata ciągłej zmiany i niepewności, pojawiła się w wielu organizacjach potrzeba przywództwa transformacyjnego, które uwzględnia i docenia wartości różnych stron oraz zapewnia realizację celów i strategii firmy w oparciu o współpracę, otwarty dialog, elastyczność i dostosowanie się oraz buduje zaangażowanie emocjonalne pracowników.
Lider musi mieć wewnętrzną pasję, wiarę w sukces, energię i jasne cele. Te wyjątkowe cechy budują jego charyzmę i zaufanie zarówno wśród podwładnych jak i w oczach szefów.
Należy pamiętać, że aby ludzie zaczęli wierzyć w to, w co my wierzymy i podążyli za nami nie wystarczy specjalistyczna wiedza, konieczna jest umiejętność przekazywania tej wiedzy, zarażania swoim entuzjazmem, motywowanie do działania, pozyskiwanie „emocjonalnego chcę” pracowników.
Zmienia się dotychczasowy paradygmat tradycyjnej kultury organizacyjnej: współpraca zastępuje rywalizację, konieczność swobodnej i wielokierunkowej wymiany wiedzy burzy dotychczasowy hierarchiczny model komunikacji. Model przywództwa oparty na bliskich relacjach międzyludzkich i biznesowych wymaga nowych kompetencji, które coraz bardziej stanowią o sukcesie lub porażce organizacji, gdyż mają ogromny – choć na pierwszy rzut oka może nie oczywisty – wpływ na budowanie wartości firmy.

prawo

Po co?

linia-pion
Dokonasz analizy zasobów własnych jako lidera. 
Nauczysz się zarządzać emocjami i stresem. 
Wypracujesz swój coachingowy styl zarządzania. 
Dowiesz się jak wykorzystać komunikację interpersonalną, jako podstawowy czynnik do efektywnej współpracy. 
Poszerzysz swoją inteligencję emocjonalną zwaną kompetencją przyszłości. 
Nauczysz się asertywnego delegowania i motywowania oraz feedbacku. 
Nauczysz się rozwiązywać konflikty budując mosty. 
Dowiesz się jak zarządzać zmianą, by była ona szansą i nowym otwarciem, a nie tylko utratą strefy komfortu. 
Nauczysz się pracować z przekonaniami i nawykami. 
Zbudujesz swoją markę osobistą w oparciu o spójne wartości i mocny wizerunek.
Nauczysz się sztuki charyzmatycznych wystąpień publicznych.
prawo

Jak?

– kluczowe elementy komunikacji, która buduje relacje, zaufanie i współpracę (zmiana perspektywy, metaprogramy, pacing&leading)
– rola inteligencji emocjonalnej i płci mózgu w zrozumieniu i porozumieniu
– skuteczne motywowanie, delegowanie oraz feedback
– podstawowe elementy psychologii zmiany: główne fazy zmiany oraz etapy wprowadzania zmiany
– typowe reakcje na zmianę i mechanizmy rządzące procesem wdrażania zmian, czyli emocjonalny cykl zmiany
– potrzeby i wartości
– konflikt wartości, czym jest i jak sobie z nim radzić
– spiral dynamics – poziomy świadomości Graves’a, czyli jak zrozumieć innych
– metoda miarowania celów i efektów
– pętla nawyku, czym jest i jak ją zmienić
– przeramowanie ograniczających przekonań
– sztuka przemawiania i autoprezentacja, czyli co i jak mówić do ludzi, aby cię słuchali i za tobą podążali
– techniki zarządzania stresem
– zarządzanie swoją energią życiową, czyli jak zadbać o siebie (ciało/umysł/dusza, czyli CUD)

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników