NEGOCJACJE

Umiejętność wywierania wpływu.

poziom
prawo

Dlaczego?

Negocjacje to stały element naszego życia, nie tylko w biznesie; codziennie negocjujemy z dzieckiem, mężem/żoną, klientem, kontrahentem. Negocjacje nigdy nie są proste, w zależności od tego jak są prowadzone mogą zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Co w takim razie powinien wiedzieć dobry negocjator? Na pewno, jak docierać do prawdziwych interesów motywujących negocjatorów, znać przebieg procesu negocjacji oraz narzędzia, które można z sukcesem stosować w trakcie negocjacji. Ponadto powinien umieć analizować zachowania oraz postawy, które mogą się pojawiać w sytuacjach negocjacyjnych czy mediacyjnych, a także znać techniki obrony przed presją i manipulacją.

prawo

Po co?

linia-pion
Poznasz zasady przygotowania negocjacji. 
Dowiesz się, jak dopasować technikę negocjacji do potrzeb klienta. 
Nauczysz się prowadzenia skutecznej rozmowy negocjacyjnej. 
Dowiesz się, jak zbudować długotrwałe zadowolenia stron oraz wzajemne zaufanie. 
Dowiesz się, czym jest BATNA i jak ją wykorzystać w procesie negocjacji. 
Dowiesz się, jak przygotować różne alternatywy. 
Nauczysz się rozpoznawać kwestie (treść) i kryteria (argumentacja). 
Nauczysz się budować ofertę wstępną w zależności od typu partnera negocjacyjnego.
Dowiesz się, jaką rolę w negocjacjach odgrywają nasze przekonania, emocje i nawyki.
Dowiesz się, czym są mapy pojęciowe i jak je poszerzać, zmieniając perspektywę swoją lub klienta.
prawo

Jak?

– budowanie skutecznych komunikatów
– pacing&leading kluczem do oszczędzania energii i czasu oraz zbudowania zaufania stron
– strategie negocjacyjne
– etapy i techniki negocjacyjne
– budowanie relacji negocjacyjnej i rozpoznanie motywatorów i interesów drugiej strony
– efektywność procesu negocjacji (koszty vs zysk)
– radzenie sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami, czyli jak zmienić lub poszerzyć perspektywę
– nawyki, przekonania i emocje jak wpływają na negocjacje
– techniki radzenia sobie ze stresem
– rozpoznawanie manipulacji i szantażu emocjonalnego
– skuteczne domykanie procesu negocjacji

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników