SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

poziom
prawo

Dlaczego?

Żyjemy w świecie VUCA, która oznacza zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i wieloznaczność (ambiguity). Rozwój technologii, nieprzewidywalność trendów i koniunktury, ilość danych oraz informacji, które codziennie do nas docierają, stawiają przed managerami zupełnie nowe wyzwania: już nie wystarczy troszczyć się o biznes i realizację celów, trzeba potrafić zarządzać sobą oraz zespołem w procesie permanentnej zmiany.
Ludzki mózg nie lubi zmian i działa nawykowo, bo to wymaga mniej energii. Każda zmiana to stres dla naszego umysłu i psychiki. To wyjście poza tzw. strefę komfortu, która zapewnia nam relaks i święty spokój. Współczesny lider powinien wiedzieć jak zarządzać swoim stanem emocjonalnym i jak przeprowadzić swoich pracowników przez proces zmiany, powinien wiedzieć, jak być konsekwentnym w realizacji celów oraz jak skutecznie delegować i motywować ludzi, gdy wokół wszystko ciągle się zmienia. Powinien świadomie zarządzać zmianą i przejąć nad nią pełną kontrolę.

prawo

Po co?

linia-pion
Nauczysz się elastyczności i akceptacji oraz budowania pozytywnego nastawienia do zmiany u siebie i u innych. 
Zrozumiesz, dlaczego nawet w zmianie chcianej i planowanej przychodzi moment zwątpienia i załamania. 
Nauczysz się jak wspierać siebie i innych w procesie zmiany. 
Nauczysz się automotywacji i motywowania innych. 
Dowiesz się, jaką rolę odgrywa świadoma komunikacja i sztuka budowania skutecznych komunikatów w procesie zmiany. 
Dowiesz się, na którym poziomie piramidy potrzeb jesteś w tym momencie życia.
Nauczysz się wyznaczać cele krótko, średnio i długoterminowe oraz dowiesz się, czym różni się cel oraz efekt. 
Sprawdzisz, czy w twoim życiu nie ma konfliktu wartości, który rodzi niepokój i niepewność. 
Dowiesz się, czym jest prokrastynacja i jak przestać być prokrastynatorem. 
Dowiesz się, czym są nawyki i przyzwyczajenia oraz jak działa pętla nawyku. 
Poznasz złote zasady zmiany nawyków i przyzwyczajeń. 
Nauczysz się jak zmieniać swoje ograniczające przekonania, które blokuję cię na drodze do sukcesu. 
Nauczysz się jak zapanować nad stresem.
prawo

Jak?

MECHANIZMY ZMIANY

01
– podstawowe elementy psychologii zmiany: główne fazy zmiany (zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie) i etapy wprowadzania zmiany (rozmrożenie, zmiana, zamrożenie) 
– typowe reakcje na zmianę i mechanizmy rządzące procesem wdrażania zmian, czyli emocjonalny cykl zmiany 
– pozytywne nastawienie do zmiany, czyli zamiast postrzegania sytuacji poprzez zmianę perspektywy i punktu odniesienia (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
– potrzeby i wartości 
– konflikt wartości, czym jest i jak sobie z nim radzić 
– metoda miarowania celów i efektów 
– prokrastynacja, czyli odkładanie na później

TRWAŁA I SKUTECZNA ZMIANA, CZYLI JAK TWORZYĆ NOWE NAWYKI

02
– pętla nawyku 
– złote zasady zmiany nawyków i przyzwyczajeń 
– natychmiastowa i odroczona gratyfikacja, czyli co wpływa na nasze decyzje 
– zasad 5 sekund 
– system gorący i system chłodzący ludzkiego mózgu, czyli jak wzmacniać słabą silną wolę 
– wewnętrzny system podejmowania decyzji 
– praca z przekonaniami 
– techniki zarządzania stresem

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników