SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Charyzmatyczny przywódca i inspirujący manager.

poziom
prawo

Dlaczego?

W biznesie każdego dnia występujesz publicznie, bez względu na to czy jesteś liderem dużego działu, managerem, członkiem zespołu lub prowadzisz swoją firmę. Każdego dnia, gdy zabierasz głos w grupie czy na forum publicznym lub prowadzisz zebrania albo wyrażasz swoje poglądy w dyskusji jeden na jeden i chcesz przekonać rozmówcę do swoich racji, to w taki czy w inny sposób dotykasz zagadnień tzw. wystąpień publicznych. Prowadzenie trudnych rozmów czy negocjacji na polu zawodowym, czy prywatnym, gdzie publiczność może być liczna lub jednoosobowa, opiera się na tych zasadach, co wystąpienia publiczne.
A sceną może być nie tyko prawdziwa scena na specjalistycznym kongresie lub sala konferencyjna, ale także gabinet szefa, biurko kolegi, czy stolik w restauracji.

Wystąpień publicznych, czyli przemawiania do ludzi można się nauczyć, a nawet więcej: trzeba się nauczyć, gdyż jest to krytyczna umiejętność w dzisiejszych czasach, by odnieść sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Umiejętność charyzmatycznych wystąpień nie jest cechą wrodzoną. Można opanować tę sztukę tak, by ludzie chcieli nas słuchać, wierzyli w nasze przesłanie i podążali za nami. Dobry mówca ma wpływ na ludzi, inspiruje ich, zachęca do działania, przekonuje do swoich racji.

prawo

Po co?

linia-pion
Dowiesz się co to znaczy być charyzmatycznym mówcą i jak przygotować się do ważnej prezentacji czy rozmowy z szefem lub pracownikiem. 
Przełamiesz bariery i wewnętrzne opory przed wystąpieniami oraz dowiesz się co zrobić, aby stanowiły dla ciebie źródło satysfakcji, a może nawet i przyjemności.
Dowiesz się jak pokonać strach i tremę.
Nauczysz się jak zbudować spójność prezentera, by wzbudzać zaufanie widzów oraz swoją wiarygodność i autorytet.
Poznasz trzy podstawowe elementy sukcesu prezentera: etos, logos i patos.
Dowiesz się jak wymyślić temat prezentacji, aby zainteresować słuchaczy oraz nauczysz się różnego rodzaju sposobów systematyzowania treści wystąpienia. 
Nauczysz się jak logicznie konstruować wypowiedź, by odnosić zamierzone efekty.
Nauczysz się budzić zainteresowanie i emocje słuchaczy.
Dowiesz się jak stosować storytelling i budować historie angażujące publiczność.
Poznasz podstawowe techniki retoryczne i dowiesz się jak mówić, by cię słuchano.
Nauczysz się robić profesjonalne wrażenie. 
Opanujesz elementy mowy ciała, ruchu scenicznego oraz postawy na scenie i zasady używania rekwizytów. 
Nauczysz się jak robić efektywne i efektowne slajdy oraz jak zrobić ciekawą prezentację.
Poznasz zasady budowania elevator pitch, czyli 60 sekundowej przemowy windowej, która często w biznesie jest jedyną szansą na zaprezentowanie swojego pomysłu czy projektu.
Stworzysz swój indywidualny styl przemawiania i autoprezentacji.
prawo

Jak?

PODSTAWOWE ELEMENTY SUKCESU PREZENTERA

01
– techniki radzenia sobie ze stresem: fizjologia i psychika 
– generowanie pomysłów i systematyzacja treści 
– struktura i logika wypowiedzi 
– wolność ekspresji: mowa werbalna 
– techniki retoryczne w tym storytelling 
– techniki wywoływania zaangażowania słuchaczy 
– wolność ekspresji raz jeszcze: mowa pozawerbalna – mowa ciała, ruch sceniczny, rekwizyty w tym slajdy 
– zarządzanie czasem – efekt pierwszeństwa i efekt świeżości 
– zasady tworzenia elevator pitch 
– dekalog prezentera

PRAKTYKA MÓWCY

02
– ćwiczenia praktyczne, czyli wystąpienia przed publicznością 
– praca z kamerą 
– sztuka feedbacku
.
.
.
.

OFERUJEMY TAKŻE PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNE W PRACY COACHINGOWEJ 1:1 DO WSZELKIEGO RODZAJU PREZENTACJI, WYSTĄPIEŃ, PROWADZENIA ZEBRAŃ, TRUDNYCH ROZMÓW itd.

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników