You are currently viewing ZDROWIE PSYCHICZNE – NOWY BENEFIT PRACOWNICZY?

ZDROWIE PSYCHICZNE – NOWY BENEFIT PRACOWNICZY?

Statystyki dotyczące zachorowań na choroby psychiczne z roku na rok są coraz wyższe. Za życie w ciągłym pośpiechu, w stresie, w niepewności, w obliczu ciągłego wzrostu wymagań i natłoku obowiązków wielu z nas ponosi koszty w postaci depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania czy uzależnienia od alkoholu. Nasza psychika nie jest przystosowana do okoliczności, w których przyszło nam żyć, a niezgodność tę coraz trudniej jest ignorować.

O ile firmom może z łatwością przychodzić lekceważenie obniżonego nastroju pracowników, o tyle trudno im radzić sobie z konsekwencjami zmniejszonej efektywności ich pracy czy wzrostem absencji. Wielu pracodawców stanęło przed wyzwaniem, którym jest zredukowanie następstw trudności psychicznych, z jakimi borykają się ich pracownicy. Część z nich przyjęła zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć” i postanowiła uporać się z problemem w zarodku.

ZDROWIE PSYCHICZNE NICZYM KARNET NA SIŁOWNIĘ?

Bez wątpienia coraz więcej firm dostrzega potrzebę wprowadzania polityki kultury zdrowia. Ich liczba na razie nie jest imponująca – wynosi ok. 30%, ale sam trend pozwala mieć nadzieję, że sytuacja ma się ku lepszemu. Warto zauważyć, że wielu pracodawców oferuje różnego rodzaju benefity – czy to lojalnościowe (np. żłobki, mentoring), czy prozdrowotne (karnety sportowe, zdrowe menu w stołówkach) – które mają związać pracownika z firmą i stanowić dla niego niejako wartość dodaną do wynagrodzenia. Stąd już tylko krok do wprowadzenia benefitu w postaci profilaktyki zdrowia psychicznego, która stanowi uzupełnienie polityki zdrowia. Podkreśla ona tym samym, że należy zadbać nie tylko o kondycję fizyczną (ciało), ale także o zdrowie psychiczne (umysł, emocje).

NOWY BENEFIT W PRAKTYCE

Dbanie o zdrowie psychiczne jest pojęciem bardzo szerokim. Nie da się ukryć, że każdy inny benefit w jakimś stopniu już mu sprzyja. Prowadzenie żłobka w firmie daje bowiem uczucie spokoju co do tego, co się dzieje z dzieckiem, i pozwala na wspólne spędzanie większej ilości czasu razem. Karnet na siłownię pozwala konstruktywnie rozładowywać napięcie, a zdrowe menu w stołówce pomaga dbać o zdrowie. Nowy benefit miałby jednak być dedykowany wprost temu, byśmy byli psychicznie zdrowsi. Może mieć on postać kursów, szkoleń, warsztatów albo treningów rozwijających kompetencje miękkie (umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą czy budowania swojej marki osobistej) albo stworzenie możliwości pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości (sesje terapeutyczne, grupy wsparcia). To ostatnie leży wszakże u podstaw naszego funkcjonowania psychicznego.

Dbanie o zdrowie psychiczne w zamierzeniu ma dawać wymierne rezultaty w postaci wzrostu naszego poczucia szczęśliwości, co przekłada się na dobrostan psychofizyczny i poprawę jakości życia. Powszechnie wiadomo, że pracownik zadowolony z życia, posiadający adekwatne poczucie własnej wartości i umiejący sobie radzić z wyzwaniami, to pracownik efektywny i skuteczny w działaniu. Zdrowie psychiczne to bez wątpienia benefit nie tylko dla zatrudnionych, ale i dla zatrudniających. Jeśli chcesz wprowadzić taki program u siebie w firmie, to zapraszam na www.hap.edu.pl