SKUTECZNA KOMUNIKACJA – ABY LUDZIOM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ

Jak komunikować, aby wpływać na innych, budować relacje oraz zaufanie.

poziom
prawo

Dlaczego?

Każdemu kto pracuje w biznesie słowo „komunikacja” kojarzy się z czymś „co już było na iluś szkoleniach, z czymś co jest świetnie znane i nie wymaga dalszej uwagi”. Wielu myśli, że komunikacja to tylko wymiana informacji i że to przecież oczywistość i łatwizna.

Dlaczego w takim razie, tak trudno jest czasami zrozumieć nieuzasadnione – z naszego punktu widzenia – zarzuty szefa czy focha koleżanki? Dlaczego realizacja projektu, który zdelegowaliśmy na zespół nie przebiega tak jak sobie tego życzymy? Dlaczego trudno przekonać innych do swoich racji i nakłonić do zrobienia czegoś, do czego sami jesteśmy święcie przekonani? Dlaczego mamy problemy w negocjacjach lub z tym, aby komuś asertywnie odmówić? Dlaczego czujemy się zestresowani w relacji z innymi i nie mamy poczucia, że kierujemy naszym życiem zawodowym i…prywatnym?

Komunikacja interpersonalna to sztuka budowania relacji z innymi i z samym sobą. Od dobrej komunikacji często zależy życie w zgodzie ze swoimi wartościami i tożsamością. Chodzi o to, by zrozumieć i zaakceptować „inność” drugiego człowieka, by lepiej rozumieć pracowników, podwładnych, kolegów, kobiety, mężczyzn i dzieci, by zdobyć się na przełamanie wewnętrznych ograniczeń. Poznanie sztuki komunikacji interpersonalnej jest rodzajem samodoskonalenia, które pozwala lepiej odnaleźć się w życiu zawodowym i rodzinnym.

Skuteczna komunikacja oznacza realny wpływ na innych ludzi, czyli umiejętność wywoływania pożądanych zachowań i stanów emocjonalnych. To także wpływ na siebie samych – na swoje decyzje i na ich realizację. Dobry komunikator umie etycznie negocjować i przekonywać, asertywnie odmawiać i konstruktywnie udzielać feedbacku, potrafi rozwiązywać konflikty, zachowując jednocześnie komfort obu stron. Potrafi także motywować, delegować i egzekwować, zachowując komfort i budując zaufanie z drugim człowiekiem.

prawo

Po co?

linia-pion
Nauczysz się budować relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku w pracy i poza nią. 
Dowiesz się jak komunikować, by być zrozumianym i jak przedstawiać swoje racje, aby przekonać do nich innych. 
Dowiesz się jak ludzie kodują i rozkodowują odbierane informacje. 
Dowiesz się, czym jest aktywne, empatyczne słuchanie oraz jak utrzymać uwagę odbiorcy.
Zrozumiesz, dlaczego każdy inaczej interpretuje tą samą rzeczywistość. 
Nauczysz się jak poszerzać mapy percepcyjne (pojęciowe) i zmieniać perspektywę swoją i swoich rozmówców. 
Nauczysz się motywować poprzez wartości i pozyskiwać „emocjonalne chcę” ludzi, nie tylko ich powierzchowne „racjonalne wiem”. 
Poznasz techniki wpływu, wzmocnisz swoją siłę oddziaływania na innych i dowiesz się, czym różni się wpływ i manipulacja. 
Poznasz metaprogramy – filtry ludzkiego zachowania, stanowiące ryzyko lub wsparcie dla dobrej komunikacji. 
Nauczysz się jak czytać w myślach rozmówcy poprzez mikrosygnały mowy ciała.
Nauczysz się rozpoznawać komunikaty z tzw. drugiej uwagi, czyli co jest między słowami.
Dowiesz się, jaką rolę w komunikacji pełni inteligencja emocjonalna. 
Dowiesz się, dlaczego mężczyźni i kobiety myślą i komunikują inaczej. 
Poznasz skuteczne narzędzia, dzięki którym będziesz mógł lepiej motywować, delegować, rozwiązywać konflikty, prowadzić trudne rozmowy, negocjować. 
Nauczysz się wpływać na swój stan emocjonalny, redukować stres i zwiększać poczucie spokoju i pewności siebie.
prawo

Jak?

ZROZUMIENIE I POROZUMIENIE

01
– informacyjny smog, czyli wyzwania współczesnej komunikacji 
– schemat komunikatu i szumy komunikacyjne 
– kanały komunikacyjne, modalności i submodalności 
– techniki aktywnego słuchania 
– mapy percepcyjne (pojęciowe) 
– zmiana perspektywy 
– spójność komunikacyjna na czterech poziomach porozumienia w różnych rolach społecznych 
– panorama społeczna – trudne rozmowy, delegowanie i egzekwowanie, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów 
– ćwiczenia praktyczne case study – studium przypadków

PACING & LEADING, CZYLI DOPASOWANIE I PROWADZENIE

02
– metaprogramy, czyli filtry 
– pacing & leading – dopasowanie i prowadzenie 
– ćwiczenia praktyczne case study – studium przypadków 
– mowa pozawerbalna 
– komunikacja z drugiej uwagi, czyli fakty i preteksty 
– komunikacja międzypłciowa – gender speak 
– najczęściej popełniane błędy w komunikacji 
– rola inteligencji emocjonalnej 
– pacing & leading raz jeszcze

*Każdego, kto chce doskonalić się w sztuce komunikacji zachęcamy do pójścia o krok dalej tj. do zrobienia testu FRIS i poznania swojego stylu myślenia, czyli sposobu przetwarzania informacji i podejmowania podświadomych decyzji. FRIS pozwala jeszcze lepiej zrozumieć przyczyny różnych ludzkich reakcji na te same wydarzenia i sprawy, pozwala na zwiększenie elastyczności zmiany perspektywy, pozwalając doskonalić swoją osobistą strategię komunikacyjną ze sobą i ze światem.

Czas trwania, termin, miejsce oraz zakres szkolenia – do ustalenia w zależności od potrzeb grupy

Cena – do ustalenia w zależności od w/w czynników